Warunki reklamacji

Najważniejsze warunki gwarancji :

 

 • Gwarancja udzielana jest na wszystkie towary zakupione w firmie Sportech Sp. z o.o.
 • Okres gwarancji jest każdorazowo opisywany w tabeli specyfikacji gwarancji i podawany w miesiącach od daty zakupu.
 • Do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji konieczny jest dowód zakupu oraz wszystkie elementy sprzętu.
 • Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie lub inne, które zapewni bezpieczeństwo jego transportu i nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W sytuacji gdy wada wymaga skonsultowania jej z producentem sprzętu termin realizacji reklamacji ulega przedłużeniu do 28 dni.
 • Gwarancja nie obowiązuje w sytuacjach:
  • Dokonania przez klienta ingerencji w oryginalny produkt (m.in. modyfikacji, samodzielnych przeróbek, napraw – samodzielnych lub zleconych innym, nieautoryzowanym podmiotom, wymiany części towaru).
  • Eksploatacji towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Eksploatacji i konserwacji towaru w sposób niezgodny ze wskazówkami Sportech Sp. z o.o. lub producenta sprzętu.
  • Zerwania plomb.
  • Uszkodzeń mechanicznych towaru.
  • Zniszczenia, usunięcia lub zasłonienia numerów seryjnych umożliwiających zidentyfikowanie sprzętu.

 

Procedura reklamacji:

W przypadku wystąpienia wad towaru prosimy o zastosowanie się do poniższej procedury reklamacji:

 1. Zgłoś w module zgłoszeń serwisowych wadliwy towar w firmie Sportech Sp. z o.o.
  1. Prześlij wadliwy towar do naszego serwisu (Sportech Sp. z o.o. – Serwis, ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń,  kontakt e-mail: reklamacje@sportech.pl, tel. 61 835 00 26 wew. 66 ). Koszty przesyłki ponosi klient. Możesz go również dostarczyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Sportech Sp. z o.o.
  2. Daj nam czas na sprawdzenie towaru. Zazwyczaj trwa to do 14 dni, w wyjątkowych przypadkach (gdy wada wymaga skonsultowania z producentem sprzętu) termin ten ulega przedłużeniu do 28 dni.
  3. W przypadku, gdy wada towaru wynika z niewłaściwego użytkowania lub z winy klienta Sportech Sp. z o.o. odsyła uszkodzony towar kurierem, na koszt klienta. Klient ma obowiązek pokrycia kosztów transportu oraz innych kosztów poniesionych przez Sportech Sp. z o.o. w związku z rozpatrywaniem reklamacji.
  4. W przypadku uznania reklamacji kontaktujemy się z klientem w celu ustalenia dalszego postępowania (naprawa/ wymiana/ zwrot kosztów).

 

UWAGA! Nie dostarczamy towaru zastępczego na czas rozpatrywana reklamacji.

UWAGA! Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Sportech Sp. z o.o. - SERWIS

ul. Przemysłowa 11a
62-030 Luboń, 
reklamacje@sportech.pl
tel. 61 835 00 26 wew. 3

4FMoltenDunlopFox40TechmanJakoReebokYonexWilson

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Polityka prywatnościAkceptuje
Wyłącz tryb pracy z klientem

W celu wyłączenia trybu pracy z klientem prosimy o autoryzację hasłem logowania do Twojego konta

Produkt został dodany do koszyka
Uwaga! Brak możliwości zamówienia większej ilości!
Proszę sprawdzić koszyk, gdyż ilośc która została dodana przekracza aktualny stan magazynowy
Przekroczenie przyznanego kredytu kupieckiego

Nastąpiło przekroczenie twojego limitu kupieckiego o .. zł brutto
Twój wolny kredyt kupiecki wynosi .. zł brutto

Aby kontynuować zamówienie:
 • Zmodyfikuj zawartość koszyka do wartości wolnego kredytu
 • Wybierz inny sposób zapłaty niż przelew terminowy
 • W celu zwiększenia przyznanego kredytu kupieckiego skontaktuj się z opiekunem handlowym lub pod ogólnym numerem telefonu 61 835 00 26